Dzięki wsparciu

zrealizowaliśmy projekt mający na celu

stworzenie makiety 3D

oraz przeniesienie jej do wirtualnej rzeczywistości.

Dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" wnosi:

Koszt kwalifikowany operacji wyniósł - 31 699,90 zł
Wnioskowana kwota pomocy dla operacji - 26 994,92, zł
Publiczne srodki wspólnotowe (wkład EFMR) - 22 903,19 zł
Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) - 4 041,74 zł


Realizacja projektu obejmowała - rysowanie modeli, drukowanie na drukarkach 3D oraz VR było tworzone pod kierunkiem Jacka Kawałka i zajęła 11 miesięcy. W ramach warsztatów Art Camp, które trwały w naszej szkole od 23 do 27 września 2019 ukończyliśmy plastyczną realizację naszego piątego etapu projektu KOŁOBRZEG 3D którą zorganizowała Justyna Dziędziura, a oprawę plastyczną makiety prowadziła Elżbieta Polak wraz z polską i niemiecką młodzieżą.

Projekt i makietę prezentowaliśmy na:

2018.11.10 – Konferencji „BLENDER DAY” – Uniwersytet Gdański.

2018.11.16-18 - Konferencji „Nowoczesne Technologie w Służbie Cyfrowej Szkoły i Administracji Publicznej” – Zespół Szkół Technicznych w Radomiu.

2019.02.01-02 - Konferencji „Lepsza Edukacja” we Wrześni.

2019.02.23 - Konferencji Kuratorium Oświaty ze Szczecina - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie.

2019.03.26-28 – Uczestnictwo i prezentacja dla firm na konferencji „Dni Druku 3D” – Kielce Centrum Konferencyjne.

2019.06.14 - Prezentacja projektu na „Nocy systemożerców” – Stary Jarosław,2019.09.22-27 – Praca plastyczna nad makietą w ramach polsko - niemieckich warsztatów Art Camp – Promocje w mediach.2019.09.28 - Prezentacja projektu na „Targach Ekonomii Społecznej” – Kołobrzeg przed Ratuszem.2019.11.15 - Prezentacja projektu na „Nocy systemożerców” – Stary Jarosław.

2019.11.16 - Prezentacja projektu na Konferencji „Digitalnie i Analogowo- nowe trendy w edukacji” – IX LO Gdańsk.2019.11.22-24 - Prezentacja projektu i makiety na konferencji „Nowoczesne Technologie w Służbie Cyfrowej Szkoły i Administracji Publicznej” – Zespół Szkół Technicznych w Radomiu.2020.01.27 - Prezentacja Portu i Fortyfikacji Kołobrzegu z XIX wieku z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami Kołobrzegu w ramach projektu KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE2020.02.14-15 - Prezentacja projektu i makiety i wirtualnej rzeczywistości na konferencji konferencji „Lepsza Edukacja” we Wrześni.

2020.03.04 - Prezentacja projektu i makiety w wieży północnej Bazyliki Kołobrzeskiej - w tym miejscu makieta będzie udostępniona do stałego zwiedzania.


Na Facebooku